Onlinebackup

Satsa på marknadens i särklass säkraste och tryggaste lösning för säkerhetskopiering av dina data. Glöm allt som heter disketter, band eller hårddiskar. Genom vår Online Remote Backup-lösning skickas all information du vill säkerhetskopiera till våra servrar, krypterat över Internet dagligen – eller så ofta ni önskar.

Säkerheten ligger på mycket hög nivå, och vi har idag bl.a. tandläkare med sekretesskrav som kunder hos oss. Oavsett om ni blir drabbade av datahaveri, inbrott, brand eller vattenläcka så har vi alltid en säkerhetskopia hos oss. Därmed kan ni snabbt återställa er data omgående och arbeta vidare.

Online Remote Backup hos oss betalar sig i princip själv på ett år! Ni slipper byta band dagligen och se till att det alltid finns en aktuell kopia utanför lokalen. Inköp av nya band och uppdatering av programvara för säkerhetskopiering försvinner. Lägger man ihop allt detta och räknar med arbetskostnad för att en gång i månaden testa sina band så att det verkligen går att återställa data från dem är man snabbt uppe i 5-6000 kr/år för ett litet företag.

Vår lösning med Online Remote Backup startar på 200 kr/mån. Det är mindre än 7 kr/dag för att trygga företagets framtid, om något skulle hända.